สมัครเปิดเว็บไซต์

igetweb @igetweb.com 092-241-9999

บริการของเรา

บริการอื่นๆ ที่น่าสนใจของ iGetweb

review

บริการรับเขียนรีวิว

"ต้องยอมรับว่าปัจจุบันรีวิวต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า"

ปัจจุบันในโลกออนไลน์เรามักจะเห็นรีวิวต่างๆ มากมายไปหมด ไม่ว่าจะเป็นการใช้สินค้า การใช้บริการ หรือแม้กระทั้งการท่องเที่ยว แน่นอนว่าการรีวิวเหล่านั้นมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการ เจ้าของธุรกิจ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็กจึงนิยมหันมาทำ content ประเภทการรีวิวมากขึ้น เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ดึงดูดลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น

 

จากปกติ 13,900 บาท
เหลือเพียง 10,000 บาท*/content

โทร.02 832 3222       Line ID : @igetweb.com

 

*หมายเหตุ : ราคาค่าบริการดังกล่าวเป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้น ทั้งนี้ราคาค่าบริการจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดความยาก-ง่าย และเงื่อนไขของเขียนรีวิวเป็นสำคัญ